Konsorcjum

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16

Skład konsorcjum realizujące projekt

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

ul. Karola Miarki 12-14

44-100 Gliwice

www.imz.pl

3.png

Wojskowy Instytut  Techniki 
Pancernej i  Samochodowej

ul. Okuniewska 1

05-070 Sulejówek

www.witpis.eu 

 4.png

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

ul. Kochanowskiego 30

33-100 Tarnów

www.zmt.tarnow.pl

5.png

ALCHEMIA  S.A.

ul. Jagiellońska 76

03-301 Warszawa

www.alchemiasa.pl

6.png

HEATMASTERS  Poland  Sp. z o.o.

ul. Sielecka 63

42-500 Będzin

www.heatmasters.net

7.png

 

Kierownik projektu:

Dr inż. Jarosław MARCISZ

Instytut Metalurgii Żelaza