Ogłoszenie o przetargu na wycinanie wodne otworów w 32 arkuszach blachy oraz wycinanie wodne formatek wg specyfikacji

eu.jpg

Będzin 15.08.2019

Ogłoszenie o przetargu na:

• wykonanie usługi wycinania wodą otworów w 32 arkuszach blachy o grubości 8mm wg podanych wymiarów (rys 1)
• wycinania formatek o wymiarach z powierzonych arkuszy o grubośći 8mm:
o 500 x 500 mm – 9 szt
o 300 x 300 mm – 24 szt

na potrzeby projektu POIR 4.1.4-00-0047/16 pt. Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanokrystalicznych , ultrawytrzymałych

1. Założenia do oferty:
a. Rysunek 1

sivulle.jpg

b. Termin wykonania- do 20.09.2019 (PARAMETR KRYTYCZNY)
c. Usługa wraz odbioreem i dostawą materiału (PARAMETR KRYTYCZNY) 

2. Wszelkie dodatkowe pytania techniczne mogą być składane mailowo na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net  lub osobiście w siedzibie firmy.
3. Oferty mogą być składane na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 02.09.2019 
4. Realizacja zakupu wybranego produktu nastąpi w miesiącu wrześniu 2019 roku

Dyrektor Zarządzający
Marcin Skurczyński
allekirjoitus.PNG

ogłoszenie o przetargu na wycinanie otworów w 32 arkuszach blachy oraz cięcie formatek.pdf