ogłoszenie o przetargu -spirale do pieca wysokotemperaturowego U1016

liput.PNG

Będzin 02.04.2019 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zużywalnych elementów lini technologicznej ( spiral grzejnych do pieca wysokotemperaturowego U1016) - na potrzeby projektu POIR 4.1.400-0047/16 pt. Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjnoobronnego (LOOK) ze stali nanokrystalicznych , ultrawytrzymałych

1. Parametry grzałek:
• Spirala grzejna 3,75
• M=84mm
• Irr=2x 3500mm 
• P=12500W 
• U=230V 
• Wyprowadzenie - szpilka 
• Ilość sztuk 24

2. Wszelkie dodatkowe pytania techniczne mogą być składane mailowo na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy.

3. Oferty mogą być składane na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 15.04.2019

4. Oferta musi powoływać się na numer postępowania przetargowego tj. POIR 4.1.4-000047/16

5. Realizacja zakupu wybranego produktu nastąpi w miesiącu kwietniu/maju 2019 roku 

allekirjoitus.PNG
Dyrektor Zarządzający
Marcin Skurczyński

ogłoszenie o przetargu -spirale do pieca wysokotemperaturowego U1016.pdf