ogłoszenie o przetargu -spirale do U1015

liput.PNG

Będzin 01.04.2019 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zużywalnych elementów lini technologicznej ( spiral grzejnych do pieca U1015) - na potrzeby projektu POIR 4.1.4-00-0047/16 pt. Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanokrystalicznych , ultrawytrzymałych

1. Parametry grzałek:
• Spirala grzejna 3,75 • M=84mm
• Irr=2x 3500mm
• P=12500W
• U=230V • Wyprowadzenie - szpilka
• Ilość sztuk 40

2. Wszelkie dodatkowe pytania techniczne mogą być składane mailowo na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy.

3. Oferty mogą być składane na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 15.04.2019

4. Oferta musi powoływać się na numer postępowania przetargowego tj. POIR 4.1.4-000047/16

5. Realizacja zakupu wybranego produktu nastąpi w miesiącu kwietniu/maju 2019 roku 

 

allekirjoitus.PNG
Dyrektor Zarządzający
Marcin Skurczyński

ogłoszenie o przetargu -spirale do U1015.pdf