ogłoszenie o przetargu -termopara

liput.PNG

Będzin 08.03.2019


Ogłoszenie o przetargu na drutu termoparowego do pomiaru temperatury - na potrzeby projektu POIR 4.1.4-00-0047/16 pt. Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanokrystalicznych , ultrawytrzymałych


1. Parametry termopary:
• Typ k
• Grubość.
• W osłonie. 
• Ilość 1 rolka 

2. Wszelkie dodatkowe pytania techniczne mogą być składane mailowo na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy.
3. Oferty mogą być składane na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 05.04.2019
4. Oferta musi powoływać się na numre postępowania przetargowego tj. POIR 4.1.4-000047/16 5. Realizacja zakupu wybranego produktu nastąpi w miesiącu kwietniu 2019 roku


allekirjoitus.PNG