Ogloszenie o przetargu

 

liput.PNG

Będzin 2018.11.01

Ogłoszenie o przetargu na zakup sterownika mobilnego do pieca do obróbki cieplnej na potrzeby projektu POIR 4.1.4 -00-0047/16 pt. Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno – obronnego (LOOK) ze stali nanokrystalicznych ultrawytrzymałych


1. Parametry Sterownika:

 • W pełni automatyczny
 • Przenośny
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Wielokanałowy - niezależne kanały z możliwością niezależnego programowania
 • Gniazdo połączeniowe RS232
 • Zakres temperatur 20-1050oC
 • Zainstalowany moduł GSM
 • Odczyt temperatury i przedstawianie graficzne przebiegu zmian temperatury z każdego kanału niezależnie w czasie rzeczywistym
 • Możliwość podglądu przebiegu procesu z każdego kanału oddzielnie oraz wszystkich na jednym wykresie
 • Możliwość współpracy z komputerem PC przez

           - Kabel sygnałowy
           - Radiomodem
            -GSM

 • Mozliwość wysyłania alarmów ( SMS )na dedykowany telefon komórkowy
 • Możliwość odbierania poleceń przez SMS z telefonu komórkowego
 • Mozliwość programowania na panelu sterującym sterownika lub na podłączonym komputerze PC

2. Oferty mogą być składane mailowo na adres: marcin.skurczynski@heatmasters.net do dnia 17.12.2018
3. Realizacja zakupu wybranego produktu nastąpi w miesiącu grudniu 2018 roku
4. Nie jest możliwe składanie ofert częściowych ani wariantowych


allekirjoitus.PNG

Ogłoszenie o przetargu.pdf