Promocja

 eu.jpg

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16

 

Eksplobalis 2018

Międzynarodowa Konferencja Modern Steels and Iron Alloys 2018

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2018

XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa 2018