PIECE TYMCZASOWE

Obróbka cieplna wielkich elementów jest wykonywana w lokalizacji klienta; albo w tymczasowym piecu panelowym albo, jeśli obiekt jest typem pustego zbiornika, poprzez podgrzewanie od środka. Palniki gazowe są używane jako urządzenia grzewcze a sterownik Heatmasters dokładnie reguluje proces.

Do pieców tymczasowych używane sa modułowe panele ścienne, którymi obudowuje się obiekt obrabiany cieplnie. Montaż jest szybki i prosty. Dzięki użyciu gazu (propan lub gaz ziemny) jako medium grzewczego nie ogranicza nas dostępność energii elektrycznej, nawet przy większych obiektach.

Typowe duże obiekty, które są obrabiane w piecach tymczasowych to między innymi zbiorniki ciśnieniowe i wymienniki ciepła.

Pobierz broszury/ instrukcje tutaj.

Temporary-furnace-04.gif