ÖVERSIKT AV TJÄNSTER

Heatmasters yrkeskunniga proffs ger dig värmebehandlingstjänster nära dig, sakkunnigt och kostnadseffektivt. Vi har en av det bredaste utbudet av pre- och postsvetsvärmebehandlingstjänster i Europa. Våra trollkarlar är specialiserade på arbete på plats vid kärnkraftsanläggningar, kraftverksanläggningar, oljeraffinaderier, massa- och pappersfabriker samt inom kemisk och offshoreindustrin.

Våra fasta ugnar finns på flera platser i Finland, Polen och Sverige, och våra temporära gasugnar kan monteras var som helst vid kundens anläggning.

Vi tillämpar ett ISO 9000/17663 kvalitetssystem och utför alla värmebehandlingsarbeten i enlighet med industrins kvalitetsstandarder och jobbspecifika föreskrifter.

Varje värmebehandlingsarbete registreras på en värmebehandlingsintyg – ett officiellt dokument som garanterar att jobbet har utförts på ett korrekt sätt.

Länk till mer information om Heatmasters kvalitetssystem