Heatmasters

Laatu on kaiken tekemisemme perusta


Korkealaatuinen asiakaspalvelu lämpökäsittelyssä ja muissa teollisissa palveluissa mahdollistaa pitkäaikaiset kumppanuudet asiakkaidemme kanssa. Teemme jatkuvasti työtä prosessien, teknologian sekä henkilöston osaamisen kehittämiseksi.

Ota meihin yhteyttä

CONTACT US


X

  Laadunhallintajärjestelmä


  Heatmastersin integroitu johtamisjärjestelmä täyttää kolmen ISO:n (International Organization for Standardization) standardin vaatimukset:

  ISO 9001 :2015 Laadunhallintajärjestelmän ✔
  ISO 17663 :2009 hitsauksen yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset ✔
  ISO 45001 :2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän ✔

  Näiden kolmen järjestelmän sertifointi ja johtamisjärjestelmän jatkuva kehittäminen ovat perustana kaikelle toiminnallemme.

  ISO 9001 - Laadunhallintajärjestelmä ja jatkuva parantaminen


  ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on organisaation strateginen päätös, joka auttaa sitä parantamaan kokonaisvaltaista suorituskykyään ja joka toimii hyvänä perustana kestävän kehityksen mukaisille hankkeille. Tähän kansainväliseen standardiin perustuvan laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta on
  organisaatiolle seuraavia hyötyjä:
  a) kyky tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotteita
  ja palveluja koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset
  b) paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä
  c) toimintaympäristöön ja tavoitteisiin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien käsittely
  d) kyky osoittaa määriteltyjen laadunhallintajärjestelmää koskevien vaatimusten noudattaminen.

  Heatmasters sitoutuu lupausten pitämiseen ja siihen että tuotteemme ja palvelumme täyttävät ja jopa ylittävät asiakkaidemme odotukset.

  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme sitoutuneet johtamisen, prosessien, kompetenssien ja itse laatujärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Osaava ja ammattitatoinen henkilöstö on onnistumisemme edellytys.

  Heatmasters on vastuullinen yritys, joka pyrkii edistämään ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden pitkäjänteistä ja tasapainoista kehittämistä yhdessä sidosryhmien kanssa.

  ISO 17663 - Lämpökäsittely


  ISO 17663:2009 Hitsaus. Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset.

  Kansainvälinen standardi asettaa laatuvaatimukset hitsauksen ja muovauksen yhteydessä ilmassa tai hallitussa ilmatilassa suoritettavalle uuni- ja vyöhykelämpökäsittelylle.

  Standardi arvioi myös valmistajan lämpökäsittelykapasiteettia, samalla antaen ohjeita lämpökäsittelyn laadunvalvontajärjestelmän kehittämiseksi, jolla varmistetaan lopputuotteen täyttävän tai ylittävän ostajan tai loppukäyttäjän asettamat vaatimukset.

  Heatmastersin lämpökäsittelyasiantuntijat ovat koulutettu sekä sertifioitu työskentelemään laadunhallintajärjestelmämme mukaisesti. Kaikki lämpökäsittelytoimintamme suoritetaan edellä mainitun laadunhallintajärjestelmän mukaisesti, joka täyttää myös ISO 17663 -standardin vaatimukset.

  Heatmastersin henkilökuntaa on lisäksi koulutettu EWF-628r1-10 mukaisella Eurooppalainen hitsausliitosten lämpökäsittelijä –erikoiskursilla.

  ISO 45001 - Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä


  ISO 45001 – Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

  Kansainvälinen standardi, joka auttaa yrityksiä parantamaan henkilöstön turvallisuutta, vähentämään riskejä työpaikalla ja luomaan paremmat, turvallisemmat työskentely olosuhteet.

  Heatmastersin työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa henkilöstömme, vierailijoiden ja sidosryhmiemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Pyrimme mahdollistamaan avointa keskustelua työterveys- ja turvallisuus asioista henkilöstömme, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Sovellettavia lakeja ja määräyksiä on pidettävä vähimmäisvaatimuksina, ja tavoitteemme on aina nolla työpaikkatapaturmaa vuodessa.

  ”Jokaisen tulisi päästä ehjänä ja turvallisesti kotiin työpäivän tai projektin päätteeksi”, sanoo Ilkka Mujunen, Heatmasters Groupin toimitusjohtaja.

  Velhomme ovat sitoutuneet noudattamaan työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkaamme sekä varmistamaan toimintamme ja ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän jatkuvan kehityksen.

  Laatusertifikaatit


  Lataukset