Rozwijanie technologii produkcji kontenerów (LOOK) wykonanych z ultrawytrzymałych stali nanostrukturalnych


17.01.2022

Obróbka cieplna ultrawytrzymałych stali nanostrukturalnych

 

Stale Nanobainityczne

Stale bainityczne nanostrukturalne to stosunkowo nowy materiał konstrukcyjny o wartości wytrzymałości do 2,5 GPa, jednocześnie charakteryzujący się akceptowalną ciągliwością dla wielu zastosowań. Jednym z głównych zastosowań tego materiału są ultrawytrzymałe blachy stosowane w systemach pancernych.

kontenery LOOK

Heatmasters, wraz z innymi partnerami, wzięło udział w projekcie finansowanym z programu POIR 04.01.04, którego celem było opracowanie konstrukcji i wykonanie kontenera obserwacyjno-ochronnego o określonej odporności na przebicie pociskami przeciwpancernymi i o niższej masie pancerza stalowego w stosunku do obecnie produkowanych rozwiązań.

Lekki Obserwacyjno Obronny Kontener (LOOK) to rozwiązanie umożliwiające szybkie rozmieszczenie, przeznaczone do tworzenia systemów obronnych wokół baz wojskowych, lotnisk, punktów kontrolnych lub placówek. Kontener opancerzony służy do zabezpieczania i ochrony personelu podczas zadań obserwacyjnych i obronnych w warunkach działań wojennych i pokojowych.

LOOK - LEKKI OBSERWACYJNO-OBRONNY KONTENER

Cel projektu osiągnięto dzięki zastosowaniu blach pancernych wykonanych z nanostrukturalnej stali bainitycznej (nanobainitycznej), które charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia wysokoenergetyczne skoncentrowane na niewielkiej powierzchni. Przeprowadzone w projekcie próby technologiczne dotyczyły głównie opracowania nowego kontenera oraz przemysłowej technologii produkcji blach pancernych i ich zastosowania w pancerzu tego kontenera. Na podstawie wyników badań materiału określono optymalny skład chemiczny dla hutnictwa i odlewnictwa na skalę przemysłową. Opracowano przemysłową technologię wytwarzania blach z nanostrukturalnej stali bainitycznej, która obejmuje następujące procesy: wytop i odlewanie, wstępną obróbkę cieplną i obróbkę na gorąco wlewków oraz walcowanie na gorąco, końcową obróbkę cieplną i obróbkę powierzchniową. Próbną partię materiału w postaci płyt pancernych 1500×2470 mm wykonano w warunkach przemysłowych. Efektem projektu jest kontener zbrojony płytami ze stali bainitycznej nanostrukturalnej wraz z dokumentacją wdrożeniową i technologią wytwarzania płyt pancernych z tej stali w warunkach techniczno-technologicznych krajowych producentów stali.

Obróbka Cieplna

Obróbka cieplna nanostrukturalnych stali bainitycznych jest kluczowym etapem produkcji. Proces składa się z kilku następujących po sobie etapów: nagrzewania, austenityzacji, kontrolowanego chłodzenia, wyżarzania izotermicznego oraz chłodzenia do temperatury otoczenia. Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie obróbki cieplnej, Heatmasters odpowiadał za proces obróbki cieplnej blach użytych do wykonania kontenera.

Koniecznie obejrzyj poniższy film z procesu termicznego!

Użyj poniższego linku, aby uzyskać dostęp do pełnego artykułu opublikowanego w Journal of Metallic Materials. Artykuł zawiera wyniki badań i analiz dotyczących zastosowania nanostrukturalnej stali bainitycznej w postaci blach do produkcji elementów opancerzenia. Przedstawione wyniki badań mikrostruktury i właściwości obejmują szeroki zakres eksperymentów laboratoryjnych i badań przemysłowych, w wyniku których uzyskano założone właściwości użytkowe.

Przeczytaj Cały Artykuł

Heatmasters z niecierpliwością czeka, aby opowiedzieć więcej o obecnych i przyszłych projektach rozwojowych, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę w branży obróbki cieplnej.

Pytania do naszych ekspertów?

Skontaktuj się z nami

Najnowsze podsumowania projektów


Podsumowanie Projektu: Obróbka Cieplna u Klientau w Elektrowni Jądrowej Olkiluoto

14.10.2020

Podsumowanie Projektu: Usługi Obróbki Cieplnej w Biociepłowni Kymijärvi III

07.10.2020

Podsumowanie Projektu: Wspólne Rozwiązanie dla Procesu Obróbki Cieplnej Wężownic ze Stali Wysokostopowych

15.09.2020

Najnowsze wiadomości


Ekscytujące ogłoszenie: Heatmasters zostaje wyłącznym agentem sprzedaży PIECÓW PRÓŻNIOWYCH TAV w krajach skandynawskich

07.03.2024

Zjednoczenie Liderów Branży – Heatmasters i Axiom Obróbka Cieplna

15.12.2023

Obróbka Cieplna (PWHT) dolnego pierścienia turbiny Francisa w piecu tymczasowym

15.12.2023

Powrót do aktualności