Heatmasters

Jakość Jest Podstawą Wszystkiego, Co Robimy


Naszą działalność opieramy na najwyższym poziomie obsługi i jakości. Jest to jeden z powodów, dla których nasi klienci ciągle polegają na nas jako na swoim partnerze w zakresie obróbki cieplnej i usług przemysłowych.

Skontaktuj się z nami

CONTACT US


X

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

System Zarządzania Jakością


System zarządzania jakością Heatmasters został certyfikowany jako spełniający wymagania trzech międzynarodowych norm ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

ISO 9001 :2015 dla Systemów Zarządzania Jakością ✔
ISO 17663 :2009 dla Wymagań Jakościowych dla Obróbki Cieplnej✔
ISO 45001 :2018 dla Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ✔

Te certyfikaty są dowodem dogłębnych procesów, które wdrożyliśmy, aby osiągnąć nasze cele polegające na zapewnianiu tylko najlepszych rozwiązań dla naszych klientów i kontynuowaniu naszego zaangażowania w stawianie ludzi i innowacji na pierwszym miejscu.

ISO 9001 - QMS i Stałe Doskonalenie


ISO 9001: 2015 Międzynarodowa norma dotycząca definiowania systemu zarządzania jakością, który kontroluje zasady zarządzania jakością, takie jak koncentracja na kliencie, zarządzanie relacjami i optymalizacja przywództwa podczas przeprowadzania dogłębnej oceny i weryfikacji wewnętrznych procedur i procesów, aby zapewnić, że dostarczamy wysokie -jakościowo rozwiązania i dążymy do ciągłego doskonalenia.

W Heatmasters jesteśmy zobowiązani do dotrzymywania naszych obietnic, a nasze produkty i usługi będą spełniać, a nawet przekraczać obowiązujące wymagania i oczekiwania.

Aby osiągnąć ten cel, wymagamy od naszej kadry doświadczenia i profesjonalnalizmu. Heatmasters zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji i przywództwa, a także metod i sposobów działania. Nieustanna informacja zwrotna i szybkie doskonalenie naszego certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001 pozwala nam zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zapewniając naszą pozycję jako zaufanego partnera w zakresie obróbki cieplnej i usług przemysłowych wśród liderów branży dziś i w przyszłości.

Heatmasters to odpowiedzialna firma, która stara się promować dobrobyt społeczeństwa, przestrzegać prawa i brać odpowiedzialność za nasze środowisko.

ISO 17663 - Obróbka Cieplna


ISO 17663: 2009 Wymagania Jakościowe dla Spawalnictwa dotyczące obróbki cieplnej w połączeniu ze spawaniem i procesami powiązanymi

Międzynarodowy standard określający wymagania jakościowe dotyczące obróbki cieplnej w wolnym powietrzu lub w kontrolowanej atmosferze wykonywanej w warsztatach i na placu budowy w połączeniu ze spawaniem i formowaniem. Ocenia również zdolność producenta do obróbki cieplnej i zawiera wskazówki dotyczące opracowania systemu kontroli jakości obróbki cieplnej.

Ponadto, specjaliści od obróbki cieplnej Heatmasters, są również indywidualnie certyfikowani zgodnie z normą ISO 17663.

Wszystkie procesy obróbki cieplnej są nadzorowane przez ekspertów przeszkolonych i certyfikowanych w „Europejskim systemie obróbki cieplnej złączy spawanych”, zgodnie z normą EWF-628r1-10, European Welding Federation.

Nasz zakład w Polsce wdrożył system zapewnienia jakości, który uzyskał certyfikat TÜV SÜD dla obróbki cieplnej materiałów zgodnie z AD 2000-Merkblatt HP 7/1, rozdz. 2 i z EN ISO 17663. Firma posiada odpowiednie zaplecze i zatrudnia wykwalifikowany personel. Przesłanka do prawidłowej obróbki cieplnej urządzeń ciśnieniowych lub części do urządzeń ciśnieniowych jest spełniona.

ISO 45001 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


ISO 45001 – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Międzynarodowy standard, który pomaga organizacjom poprawić bezpieczeństwo pracowników, zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy i stworzyć lepsze, bezpieczniejsze warunki pracy na całym świecie.

Celem polityki bezpieczeństwa i higieny Heatmasters jest zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszych pracowników, gości i społeczności, w których działamy.

„Każdy powinien wrócić do domu pod koniec dnia pracy lub projektu w dobrym zdrowiu”, mówi Ilkka Mujunen, prezes i dyrektor generalny Heatmasters Group.

Obowiązujące przepisy i regulacje należy traktować jako minimalne wymagania, a naszym celem zawsze będzie zero wypadków w miejscu pracy każdego roku.

Dążymy do otwartej i opartej na faktach komunikacji ze wszystkimi pracownikami, władzami i innymi zainteresowanymi stronami podczas omawiania kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Dbamy o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo poprzez monitorowanie stanowiska pracy, badania lekarskie, a także realizację planu higieny pracy.

Wszyscy w Heatmasters są zobowiązani do przestrzegania naszej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając ciągłe doskonalenie naszej działalności oraz naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Zobacz Certyfikaty Jakości


Do pobrania